Höstmöteskallelse

Scoutkåren Pojkarna r.f. kallar sina medlemmar till höstmöte torsdagen den 15 november kl. 18.00 på SFV:s möteslokal i Åbo, Tavastgatan 30 D 33-34. Välkomna!
 

Säsongstart

29.8 kör hösten igång för scouterna på ASS! Tidpunkt för detta är 18.00-19.00, som även kommer att vara vargungarnas och äventyrsscouternas mötestid resten av året. Nya som gamla scouter välkomna!

St:Karins-avdelningens första möte hålls tisdag 4.9 kl.18.00-19.00 vid klubbutrymmet i S:t Karins kyrka. Alla gamla och nya scouter välkomna. Kontaktperson: Fredrik ”Björne” Borg 050-3541616

Sommarens seglatser och läger

Snart är det dags igen för sommarens seglatser och sommarläger. I år ordnas det VU-seglats, ÄS-seglats, två stycken båtlagsseglatser och även Biffseglats till Riga! Ovanpå seglatserna ordnas det ett sommarläger tillsammans med andra kårer från FiSSc. Anmälningslänkar till Kuksa finns nedan med sista anmälningsdatum 31.5.2018. Om ni har frågor skicka dem åt programchefen Niklas Jylhävuori. 

Anmälningslänkar:

VU-seglats: Kommer strax!

ÄS-seglats (18.06.2018 - 20.06.2018): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=20841

Båtlagsseglats 1 (04.06.2018 - 10.06.2018): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=20839

Båtlagsseglats 2 (11.06.2018 - 17.06.2018): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=20840

Biff-seglats (13.07.2018 - 20.07.2018): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=21042

Sommarlägret "Plan B" (25.07.2018 - 02.08.2018): https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=20770

Vårens säsongstart

Vårens säsong sparkas igång torsdagen den 18.1.2018 för alla vargungar och äventyrsscouter på Reservgillesgården (Universitetsgatan 15) kl. 19.00. Nya intresserade scouter är förstås också välkomna!

Julgubbetjänst

Scoutkåren Pojkarnas traditionella, bilburna och pålitliga jultomte åker även i år runt om i Åbonejden.

Telefonnummer: 040-8187548

Beställningstider:

Onsdag 6.12 kl. 18-20

Måndag 11.12 kl. 18-19

Nogrannare instruktioner för beställningen: http://pojkarna.fi/julgubbe/

Social media